Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Representació gràfica d'equacions lineals amb 2 inc

[List = 1]
  • A la taula, introdueixi almenys 4 parells de valors d' x i y , alguns valors negatives o decimals que verifiquen la relació Y=x+2
  • Seleccioneu aquests valors, feu clic dret i triar l'opció "Crear Llista de Punts" per traçar ells en el pla de coordenades rectangular. Què observes?
  • Marqueu la casella "Marqueu les posicions que satisfan la relació". Arrossegar per veure les posicions de A (en vermell) en la qual les seves coordenades satisfan l'equació. Quin són tots els valors que verifiquen la relació y=x+2? [/ List] Mostra l'original