Kako pristupiti i / ili urediti GeoGebrin e-udžbenik

Možete pristupiti popisu vaših materijala na vašoj profilnoj Geogebra stranici pod Materijali. Također možete koristiti traku za pretraživanje kako bi pretraživali vaše ili materijale drugih autora. Dodatno još možete koristiti filtere u padajućem izborniku kako bi odabrali odgovarajuću knjigu ili radni list. Napomena: Dozvoljeno je pretraživati i koristiti e-udžbenike ostalih korisnika u svrhu izrade rada. Možete pristupiti popisu svih vaših materijala na stranici vašeg Geogebrinog profila na kartici Materijali.
Image
E-udžbenik će se otvoriti nakon njegovog odabira. U gornjem desnom kutu će se pojaviti sljedeći padajući izbornik mogućnosti:

Pretraga

Klikom na ikonu Pretraga možete pretraživati materijale.

Dodavanje u omiljene

Odabirom ikone Omiljeni, e-udžbenik je dodan u vaše Omiljene. Napomena: Možete pronaći svoje omiljene materijale koristeći filterOmiljeni .Napomena: Ikona Omiljeni označava da se trenutno otvoreni materijal nalazi u vašim Omiljenim.

Dijeljenje s ostalima

 • Odabirom ikone Dijeli otvara se prozor za dijalog u kojem možete odabrati opciju dijeljenja:
  • možete odabrati skupinu u kojoj ćete objaviti materijal
  • možete staviti poveznicu za dijeljenje.
  • možete poslati poveznicu na e-mail adrese.

Dodatne mogućnosti

Ikona  Izbornik omogućuje sljedeće mogućnosti:
 • Dijeli: Možete dijeliti materijale s grupom tako da podijelite poveznicu ili pošaljete poveznicu na e-mail adresu.
 • Uređivanje e-udžbenika: Odabirom ikone Uredi otvara se Uređivač e-udžbenika u kojem možete promijeniti strukturu i sadržaj e-udžbenika.
 • Kopiraj e-udžbenik: Izradite kopiju e-udžbenika koju možete urediti i spremiti u vaš profil i ponovo koristiti njezine sadržaje.
 • Detalji: Preusmjerava vas na prikaz stranica e-udžbenika. 
 • Preuzimanje:  Preusmjerava vas na prikaz stranica e-udžbenika kojeg možete preuzeti. Napomena: Prije preuzimanja e-udžbenika morate prihvatiti uvjete GeoGebrine nekomercijalne licence.
 • Postavke prikaza: Možete odlučiti o vidljivosti i dodati korisnike s kojima želite dijeliti materijale.
 • Izbriši: Izbrišite e-udžbenik iz vašeg GeoGebra računa.