Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Cub - pentru o problemă

Problemă: Se consideră cubul ABCDA'B'C'D' de muchie 2a. O_1 este centrul feței ABCD, O_2 este centrul feței A'B'C'D' și O_3 este centrul feței ADD'A'. a) Stabiliți poziția planelor (O_1O_2O_3) și (ABB'); b) Aflați raportul dintre aria triunghiului O_1O_2O_3 și aria feței laterale ABB'A'.