Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oude examenvraag

Het vierkant ABCD is het grondvlak van een regelmatige piramide TABCD. De acht ribben van de piramide zijn even lang (allen lengte a). De middens van [BT] en [CT] zijn respectievelijk E en F. Het vlak ADFE verdeelt de piramide in 2 delen. Bereken de verhouding van de inhouden van beide delen.
Tip: Deel het volume gelegen onder het vlak ADFE op in vier delen door middel van de volgende hulplijnen: * Projecteer de punten E en F loodrecht op het grondvlak van de piramide. Je bekomt respectievelijk de punten E' en F'. * Teken een rechte door E' evenwijdig met de ribbe [AB]. * Idem voor punt F'. * Je zou nu zelf de vier delen moeten vinden.