Optikk: Snells brytningslov

Denne interaktive figur viser en lysstråle som treffer en grenseflate mellom to stoffer og deles i to: En transmittert stråle som følger Snells brytningslov og en reflektert stråle som følger refleksjonsloven. Figuren viser også totalrefleksjon når den transmitterte stråle forsvinner. Man kan endre innfallsvinkelen ved å flytte lyskilden og man kan endre brytningsindeksen på hver side av grenseflaten med glidere.