meer puzzels

Op https://www.archimedes-lab.org/knight_tour.html vind je meer paardenrondgang puzzels, waaronder volgend mooie voorbeeld:
Image

strategie

Je vindt de oplossing snel als je door hebt dat:
  • de figuur opgebouwd is uit 4 deelvierkanten + 4 extra vakjes
  • je binnen een deelvierkant via de paardensprong alle vakjes kunt aandoen
  • je via de extra vakjes van het ene deelvierkant naar het andere kunt springen en zo een na een alle vakjes bezoekt.

Opmerking:

Merk op dat ook de vakjes 1 en 8, 4 en 9 onderling verbindbaar zijn door een paardensprong. Je kunt alle verbndingen ook planair tekenen in een graaf, maar je neemt enkel de blauwe bogen op in je rondgang.