Pravac

Knjiga za (samostalno) učenje i ponavljanje ishoda iz kurikuluma za 3. razred srednje škole: MAT SŠ B.3.9. MAT SŠ C.3.7. MAT SŠ D.3.2. Primjenjuje jednadžbu pravca.
  • Prepoznaje, opisuje i crta pravac u koordinatnome sustavu iz njegove jednadžbe i izvodi jednadžbu pravca iz grafičkoga prikaza ili zadanih parametara.
  • Računa mjeru kuta pravca s pozitivnim dijelom apscise i povezuje ga s koeficijentom smjera.
  • Crta i određuje pravce paralelne s koordinatnim osima.
  • Računa udaljenost točke od pravca i mjeru kuta između pravaca.