Recordatori. Eixos de coordenades i quadrants del pla

Mou el punt P i observa els signes de les seves coordenades. Clica dins els recuadres per obtenir ajuda. a) Fes un resum al document indicant la relació entre els quadrants i els signes de les coordenades dels seus punts, tant de l'abscissa com de l'ordenada. b) Quina propietat comú tenen els punts de l'eix x, o d'abscisses? c) Quina propietat comú tenen els punts de l'eix y, o d'ordenades?