Vectors en el pla

- Mou el vector de manera que el seu origen coincideixi amb l'origen del vector que es demani, i l'extrem amb l'extrem corresponent. a) Comprova les teves respostes seleccionant Mostra coordenades. b) També pots veure un vector equipolent a l'analitzat, amb origen en (0,0), seleccionant el botó corresponent. c) Calcula en tots els casos el mòdul del vector. Comprova la resposta. - Troba les coordenades dels vectors:
- Hi ha vectors equipol·lents? Quins? Per què són equipol·lents? - Quina relació trobes entre els vectors i ? - Com construiries el vector oposat a ? Troba les coordenades. - Representa i busca les coordenades dels oposats dels vectors trobats anteriorment.
Document basat en un Geogebra de Silvia Quintas