Linearno programiranje (primjer)

Za prehranu životinja koriste se dvije vrste stočne hrane, A i B. Kilogram stočne hrane A sadrži 100 g masti, 200 g proteina i 600 g ugljikohidrata i stoji 3.5 kn. Kilogram stočne hrane B sadrži 50 g masti, 300 g proteina i 450 g ugljikohidrata i stoji 4 kune. Svaka životinja mora dnevno dobiti najmanje 60 g masti, 180 g proteina i 450 g ugljikohidrata. Koliko hrane A, a koliko hrane B treba dnevno davati svakoj životinji da prehrambene potrebe budu zadovoljene, a troškovi prehrane minimalni? Koliki su minimalni dnevni troškovi uz dane uvjete?

Odgovori na pitanje iz zadatka!

Koliko hrane A, a koliko hrane B treba dnevno davati svakoj životinji da prehrambene potrebe budu zadovoljene, a troškovi prehrane minimalni? Koliki su minimalni dnevni troškovi uz dane uvjete?