exponentiële groei

Bij een exponentiële groei wordt een hoeveelheid telkens met eenzelfde factor vermenigvuldigd. Nu is:
  • 100 x 1.5 = 150,
  • 150 x 1.5 = 225,
  • 225 x 1.5 = 337.5
  • 337.5 x 1.5 = 506 enz
Je merkt dat zo'n exponentiële groei niet gewoon rechtlijnig toeneemt, maar al snel pijlsnel de hoogte in schiet. In hun opbouw evolueren populaties exponentiëel met een bepaald groeipercentage. Allerhande gebeurtenissen of ingrepen kunnen deze opbouw beïnvloeden. Dat is wat we inderdaad ook merken in het aantal ziekenhuisopnames. In de applet kan je met de schuifknop het groei van de paarse exponentiële functie veranderen. Daarnaast lees je af hoe lang het duurt eer het aantal verdubbelt.
Je merkt dat de grafiek tijdens de week na 13 maart inderdaad exponentieel groeide en een groeipercentage kende van 29%, wat overeenkomt met een verdubbeling elke 2 à 3 dagen. Dergelijke groei wordt natuurlijk snel dramatisch voor het aantal beschikbare bedden. De afgelopen week merk je echter dat de cijfers duidelijk wegbuigen van deze exponentiële groei. Zonder de exponentiële curve lijkt het alsof er niets verandert en de cijfers constant blijven stijgen en dat kan sommige mensen moedeloos maken. Maar dat is nu net het punt. Populaties evolueren uit zichzelf niet constant stijgend of dalend, dus het opvolgen van de maatregelen heeft wel degelijk een grote invloed op de epidemie. We geraken stilaan verder weg van een exponentiële groei. Blijf dus in uw kot!