Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

het commando Rechte(A,B) in 3D

Ken je twee punten A en B, dan creëer je in het 3-venster de rechte AB met het commando Rechte(A, B). In het algebravenster wordt de vergelijking van deze rechte getoond.
  • Je herkent deze vergelijking als de vectoriële vergelijking van een rechte door A met een gegeven richtingsvector.
  • Deze richtingsvector is de vector u = . Bereken je het verschil dan bekom je de vector v, die gelijk is aan de vector u.
  • Met het commando A + 2u creëer je een punt C, dat net als A en B op de rechte f ligt. Dit is uiteraard in overeenstemming met de vectoriële vergelijking .