Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Funktion med repræsentationer

Funktion der er repræsenteret ved: en graf en forskrift en tekst et sildeben
Træk i skyderne, se hvordan sildeben, graf, tekst og funktion ændre sig. Hvad ser du? Hvad sker der med de 4 repræsentationer når a og b ændre sig