Koordenatu sistema aldatzeak puntuaren posizioan duen eragina

Koordenatu sistema mugitzeak duen eragina azter dezagun:

Puntu gorria planoan zehar mugituta, zer gertatzen zaie jatorrizko koordenatu sistemarekiko (beltza) eta koordenatu sistema berriarekiko (urdina) neurtzen diren puntuaren koordenatuei? Koordenatu sistema urdina mugitzerakoan (ardatz urdinen jatorrian dagoen zirkulua arrastatuz), zer gertatzen zaie puntu gorriaren koordenatuei?