Paralelnost i okomitost

Autor:
Tea

1. zadatak: Proučite kocku ABCDEFGH te odgovorite na sljedeća pitanja:

a) U kojem su međusobnom položaju pravac i ravnina ?

Uključite sve točne odgovore

b) U kojem su međusobnom položaju pravac i ravnina ?

Uključite sve točne odgovore

c) U kojem su međusobnom položaju pravac i ravnina ?

Uključite sve točne odgovore

d) U kojem su međusobnom položaju ravnine i ?

Uključite sve točne odgovore

e) U kojem su međusobnom položaju ravnine i ?

Uključite sve točne odgovore

f) U kojem su međusobnom položaju ravnine i ?

Uključite sve točne odgovore

2. zadatak: Prouči kvadar ABCDIJKL te odgovori na sljedeća pitanja:

a) U kojem su međusobnom položaju pravac i ravnina ?

Uključite sve točne odgovore

b) U kojem su međusobnom položaju pravac i ravnina ?

Uključite sve točne odgovore

c) U kojem su međusobnom položaju pravac i ravnina ?

Uključite sve točne odgovore