Kliktæller

Forfatter
Bo Kristensen

Forklaring på knapperne

  • Start med at lave et tal og giv det værdien 0. Det kan gøres ved at skrive tal=0 i inputfeltet i algebravinduet og trykke enter.
  • Lav tre knapper og kald dem "Tæl op", "Tæl ned" og "Nulstil".
  • Skriv disse scripts i knapperne: Tæl op - TildelVærdi[tal, tal+1] Tæl ned - TildelVærdi[tal, tal-1] Nulstil - TildelVærdi[tal, 0]

Sådan laver du knapper til optælling og nedtælling