Enhedscirklen

Enhedscirklen - Definition af sinus og cosinus
Træk i punktet R. Observer: - at førstekoordinaten ændrer sig i forhold til vinklen v. Denne kaldes for cos(v) - at andenkoordinaten ændrer sig i forhold til vinklen v. Denne kaldes for sin(v)