Uvod u razlomke

Prisjeti se jesi li ikad u životu čuo/čula za izraze "polovina", "trećina", "petina", "desetina", ... i slično. 1) Znaš li što znače ti izrazi? 2) Gdje si se susreo/susrela s tim izrazima? 3) Ako znaš, navedi primjeri gdje se navedeni (ili slični) izrazi koriste u životu.

Povucite rečenice uz odgovarajuću sliku. UPUTA: Povlačenjem plave točke koja se nalazi s lijeve strane odgovarajućih rečenica, tekst možete pomicati po ekranu.

Zapisivanje razlomaka riječima.

Na slijedećim slikama prikazani su razni grafički prikazi razlomaka. Zapišite ih riječima! UPUTA: izraze upisujte malim slovima
Poveži navedene razlomke s njihovim slikovnim prikazom. UPUTA: Točke koje se nalaze uz odgovarajuće razlomke povuci do njihovog slikovnog prikaza.