Ротација од 90 степени во насока на стрелките на часовникот

Ротирање на сликата за 90 степени во насока на стрелките на часовникот.
Користете го курсорот за да ја поместите претходната слика и да гледате како тоа влијае на сликата. Дали ќе забележите било какви модели?