Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Djeljivost prirodnih brojeva

Mijenjaj vrijednost djeljenika (od 2 do 30) i djelitelja upisom brojeva u upisna polja. Klikom na crveni krug kopiraj potrebni broj krugova prema vrijednosti djeljenika - prvih 10 krugova je već kopirano. Slažući krugove u redove / stupce istraži jesu li odabrani brojevi djeljivi. Provjeri svoje zaključke klikom na gumb "Pokaži račun".