Сабирање вектора

Сабирање вектора

Вектор b надовезујемо на вектор а тако што их доведемо у положај у коме се крај вектора а поклопи са почетком вектора b. Векторе сабирамо њиховим надовезивањем. Збир вектора a и b је вектор a + b. Почетак вектора а + b поклапа се са почетком вектора а, а крај са крајем вектора b, када се они доведу у положај у коме је вектор b надовезан на вектор а.