Determinantti

Tekijä:
TH97
Determinantti lasketaan kahden vektorin tapauksessa kertomalla ensimmäisen vektorin x-akselin suuntaisen komponentin, eli u(x, 0), suuruus toisen vektorin y-akselin suuntaisen komponentin, eli w(0, y), suuruudella. Tästä vähennetään u(0, y) * w(x, 0).

Milloin determinantti on nolla?

Minkä ominaisuuden suuruutta determinantti edustaa?

Milloin determinantti on negatiivinen?