Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

IV.3 Evenwijdige rechten

Hoe vertalen we analytisch de evenwijdigheid van twee rechten?

Hoe vertalen we analytisch de evenwijdigheid van twee rechten?