vinklar vid parallella linjer

Författare/skapare:
sveyus
Område(n):
Vinklar
Två linjer är parallella. Den tredje skär igenom dem. Då bildas det ett antal vinklar. Ta tag i punkterna A,B,C och flytta runt dem.
Alla de rosa vinklarna är lika stora. Alla de gröna vinklarna är lika stora.