Tjekkiet

Åben arbejdsarket i ggb-appen (klik på tre prikker øverst til højre) og se, om du kan tegne flaget...

Velkommen til Tjekkiet... se evt. hints under arbejdsarket, men prøv selv først :)

Hints...

Hvordan er flaget nu delt op? Vi kunne jo forestille os, at den blå trekant ikke var der - kan du så tegne flaget? Den blå trekant er også et polygon. Den har lige lange sider. Dette kaldes et regulært polygon. Tryk på "regulært polygon", tryk på flagets øverste venstre hjørne + nederste venstre hjørne og vælg 3 Vender den forkert ? Vælg funktionen "spejl i linje". Tryk først på polygonet, derefter på den linje du mener, den skal spejles i. HUSK: spejlingslinjen (spejlingsaksen) kan godt være én af polygonets egne linjer.