Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oefening 15, blz. 40

Stel een functievoorschrift op van een rationale functie met als asymptoten x=1, x=3 en y=2, en die gaat door oorsprong en door het punt P(2,-12). Bepaal ook de nulwaarden van deze functie.