Trigonometrijski omjeri u pravokutnom trokutu

Promotri dva slična pravokutna trokuta ABC i A1B1C s katetama a, b (odnosno a1,b1) i hipotenuzom c (odnosno c1). Istraži o čemu ovise trigonometrijski omjeri (sinus kuta, kosinus kuta, tangens kuta i kotangens kuta). Klikni na neki gumb ( sinus, kosinus, tangens ili kotangens), pomiči vrhove trokuta i usporedi vrijednosti trigonometrijskih omjera.

Nakon istraživanja provjeri svoja zapažanja.

Vrijednosti trigonometrijskih omjera u pravokutnom trokutu

Uključite sve točne odgovore
  • A
  • B
  • C
  • D
Provjeri moje odgovore (3)