Векторын чиглэл

Материалыг судалсанаар векторын чиглэл болон векторын нийлбэр гэсэн ухагдахуунуудтай танилцах болно.
Зурагны зүүн доод хэсэгт харагдах завин дээрх улаан цэгэн дээр дарж чиглэлийг өөрчилж үзээрэй. Асуулт: 1. Жижиг завины чиглэл болон усан онгоцны чиглэл ямар хамааралтай байна вэ? 2. Зураган дээрх JJ' векторын чиглэл усан онгоцны чиглэлтэй ямар хамааралтай байна вэ? 3. JJ' векторын хөдөлгөөнөөс хамаарч JV векторын чиглэл яагаад өөрчлөгдөхгүй байгааг ярилцаарай.