Kompleksni brojevi

GeoGebra knjiga s demonstracijskim i istraživačkim interaktivnim uradcima, te vježbalicama - digitalni obrazovni sadržaji za 12 školskih sati. Odgojno-obrazovni ishod iz kurikuluma nastavnog predmeta Matematika za gimnazije i četverogodišnje strukovne škole (razina 4.2): A.2: Računa i interpretira računske operacije s kompleksnim brojevima u Gaussovoj ravnini (izborni odgojno-obrazovni ishod u 2. razredu gimnazije i četverogodišnje strukovne škole - sve satnice) A.4.3, C.4.1 Interpretira računske operacije s kompleksnim brojevima u Gaussovoj ravnini (odgojno-obrazovni ishod u 4. razredu gimnazije i četverogorišnje strukovne škole na razini 4.2; 96 sati godišnje/3 sata tjedno) A.4.4, C.4.1: Interpretira računske operacije s kompleksnim brojevima u Gaussovoj ravnini (odgojno-obrazovni ishod u 4. razredu gimnazije i četverogorišnje strukovne škole na razini 4.2; 128 sati godišnje/4 sata tjedno, 160 sati godišnje/5 sati tjedno, 192 sata sati godišnje/6 sati tjedno, 224 sata godišnje/7 sati tjedno) Napomena: U slučaju da se ovaj digitalni udžbenik koristi kao pomoć u obradi izbornog ishoda u 2. razredu gimnazije i četverogodišnje strukovne škole na razini 4.2, ne rade se dijelovi udžbenika koji se odnose na trigonometrijski zapis kompleksnog broja. Autor: Josip Kličinović, prof. Datum: 2.2.2021.