Nola Erabili Komandoak

Komandoak

Komandoak Aljebra Sarrera-eremuan idaz daitezke. Komandoaren ostean parentesi (edota kortxete) artean komandoak behar dituen parametroak daude. Adibidea: Poligonoa(A, B, C) (edota Poligonoa[A, B, C]) komandoak poligonoa sortzen du aldez aurretik sortutako A, B eta C puntuak erabiliz. Aholkua: Komandoren baten inguruko informazio gehiago behar izanez gero aukeratu Laguntza Laguntza-menutik GeoGebra-gida irekitzeko. Han komando eta tresna guztien deskribapen zehatzak aurki ditzakezu.

Ariketak

Aztertu Lerro-komandoak
  1. Idatzi Lerroa(A, B) Aljebra Sarrera-eremuan eta sakatu Enter tekla A eta B puntuetatik igarotzen den a zuzena sortzeko.
  2. Asmatu nola sortu a zuzenarekiko paraleloa den eta C puntutik igarotzen den zuzen berria.
Aztertu Zirkunferentzia-komandoak
  1. Sortu zentroa A puntua eta erradioa 2 duen zirkunferentzia.
  2. Sortu zentroa B puntua duen eta C puntutik igarotzen den zirkunferentzia.
  3. Sortu A, B, eta C puntuetatik igarotzen den zirkunferentzia.

Saiatu zu zeu...

Komandoen osaketa automatikoa

Aljebra Sarrera-eremuan komandoren baten lehen bi hizkiak idatzi ostean, GeoGebra komandoa osatzen saiatzen da eta parentesi edota kortxete artean beharrezkoak diren parametroak adierazten ditu.
  • GeoGebrak behar duzun komandoa adieraziz gero sakatu Enter tekla kurtsorea parentesien edo kortxeteen artean kokatzeko.
  • Iradokitutako Komandoa ez baldin badator bat nahi duzunarekin, jarraitu idazten biak bat etorri arte.
Oharra: Komandoren bat aukeratu ostean, lehenengo parametroa nabarmendu egiten da eta erraz ordezka daiteke idazten duzunarekin. Hurrengo parametroa nabarmentzeko, koma idatzi edota tabuladore tekla sakatu.