Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Rektangelns area - öka 10% och minska 10%

Du kan använda denna konstruktion för att undersöka hur rektangelns area påverkas om längden ökas med 10% och bredden minskas med 10%. Använd glidarna för att öka respektive minska rektangelns mått.