Esfera d'Ewald

La xarxa recíproca d'una cúbica centrada en les cares és una cúbica interior.
El mòdul de k està en unitats del mòdul dels vectors d'una cel·la primitiva de la xarxa recíproca. Els raigs negres representen direccions amb interferència constructiva. Desselecciona el botó "Monocristall" per simular una mostra en pols.