Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

KE5: Reaktion keskimääräinen ja hetkellinen muutosnopeus

Tekijä:
Jan Jansson
Jos esitetään reaktioon osallistuvan aineen konsentraatio koordinaatistossa (t, c) -koordinaatistossa, havaitaan, että muutokset kuvaajassa voidaan tulkita reaktion nopeudeksi.
Kahden havaintopisteen välillä laskettua reaktionopeutta kutsutaan keskimääräiseksi reaktionopeudeksi. Käyrän kahdessa eri kohdassa leikkaavaa suoraa kutsutaan sekantiksi. Näin laskettu reaktionopeus on myös sekantin kulmakerroin (reaktionopeus on määritelty positiiviseksi, mutta kulmakerroin voi olla negatiivinen).
Jos kahden pisteen välinen etäisyys pienenee, lähestytään tilannetta, jossa suora ei leikkaa käyrää kahdessa pisteessä vaan ainoastaan sivuaa käyrää yhdessä pisteessä. Suoraa, joka sivuaa käyrän yhdessä pisteessä kutsutaan tangentiksi. Tangentille voidaan myös laskea kulmakerroin tarkastelemalla kahta pistettä tangentilla. Kulmakerroin on myös tulkittavissa reaktionopeudeksi. Näin määritetty reaktionopeus on hetkellinen reaktionopeus.