Beste baliabideak 1

Baliabide hau aproposa iruditu zaigu batez ere lehenengo zikloan erabiltzeko. 4. multzora joaten bagara; hau da, geometriako atalera; hurrengo edukia topatzen dugu: irudi batzuetatik beste batzuk ateratzea, konposizioz eta deskonposizioz. Gure ustez, ariketa hau oso erabilgarria eta entretenigarria izan daiteke ikasleentzat; gainera gero eta eredu zailagoak sortu ahal dira ikasleen maila igotzen denerako. Hau da; ariketari progresiboki sailtasuna gehitu ahal diogu ikasleen interesa eta motibazioa pizteko.