Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

toepassing: de Brusselse Vijfhoek

De Brusselse binnenstad wordt begrensd door de binnenring (R20), die samenvalt met de tweede stadsomwalling uit de 16e eeuw. Men noemt deze binnenstad ook de Brusselse Vijfhoek. Eigenlijk is het eerder een zevenhoek, want zowel in het zuidpunt aan de Hallepoort als in de noordoosthoek bij Sint-Joost-ten-Node zijn er stukjes weggesneden. We tekenen een roosterveelhoek waarvan de hoekpunten zo goed mogelijk samenvallen met deze van de Brusselse Vijfhoek en passen de formule van Pick toe.
Volgens gegevens op het internet zou de oppervlakte van de Brusselse Vijfhoek 4,6 ha zijn en daarmee doe we het helemaal niet slecht met onze Pick-benadering.