יחסים במשולש ישר זווית וממוצע גיאומטרי

בפעילות זו נגלה כי הגובה ליתר שווה לממוצע הגיאומטרי של היטליו
1. מצאו שלושה זוגות של משולשים דומים ורשמו את יחסי הדמיון בהם. 2. הביעו את גובה המשולש בעזרת BD ו-CD. 3. הוכיחו את המשפט