Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Oś liczbowa

Umieść punkt A we właściwym miejscu na osi liczbowej. Po wykonaniu zadania zaznacz pole SPRAWDŹ dowiesz się czy poprawnie wykonałeś zadanie.
Jeśli chcesz spróbowac jeszcze raz wylosuj nowe współrzędne wybierając przycisk LOSUJ