Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

המשפט היסודי של החשבון האינטגרלי

בפונקציה חיובית האינטגרל המסוים שווה לשטח בין הפונקציה לציר האיקס. ההוכחה מופיעה בהדרגה כשמזיזים את Algebra

הערה קטנה לגבי ההוכחה

ההוכחה מתאימה לפונקציה עולה כאשר מתקרבים לקצה הימני. ניתן להתאים בקלות לפונקציה יורדת בסביבה זו על ידי היפוך סימני אי השוויון.   שאר ההוכחה יישאר זהה. ניתן להניח שזה אחד המקרים הללו כי בגלל תהליך הגבול מתקרבים כל כך קרוב לקצה הימני שהפונקציה היא או עולה או יורדת בסביבה זו.