Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Průnik válců

Jsou zadány válcové plochy s osami v souřadnickových osách y, z. Průnikem je křivka čtvrtého stupně, jež se může ve speciálním případě rozpadnout na dvě elipsy.
Polohou bodu A měníte poloměr žlutého válce.