Logaritmefunktioner

Invers eksponentialfunktion

Injektive funktioner kan lide af "identitetskriser". For er det nu funktionen eller dens omvendte, der er den "rigtige" funktoin? Logaritmefunktioner er stadig i denne krisesituation, for nogle kalder eksponentialfunktoiner for "antilogaritmer". Her vil vi dog holde os til at der er to funktionstyper, og at det er eksponentialfunktionen der er "oprindelig". Men ligesom begreberne uafhængig og afhængig variabel, beskriver "oprindelig" og "invers" eller omvendt blot de roller, som funktionstyperne spiller i forhold til hverandre.