Het tekenvenster

De grafische voorstelling van alle gecreëerde objecten (b.v. punten, grafieken) wordt getoond in het  Tekenvenster.

Creating Objects in the Graphics View

You may use the Graphics Tools provided in the Toolbar in order to create new objects in the   Graphics View.
  1. Open the Toolbar by tapping the editing icon  in the blue Header Bar.
  2. Select the Tool you would like to use. Hint: You may scroll horizontally in the Toolbar in order to access more Tools.
  3. Read the appearing Tooltip in order to find out how to use the selected Tool.
  4. Apply the selected Tool to existing objects or to an empty area of the  Graphics View. Note: Necessary auxiliary objects may be created along the way.
Image

Objecten verbergen en wissen

Toolbar ImageObject tonen / verbergen Je kunt hulpobjecten in het   Tekenvenster verbergen met de knop  Object tonen / verbergen. Activeer de knop en selecteer alle objecten die je wil verbergen. Klik daarna op een andere knop om je wijzigingen toe te passen. Toolbar Image Object wissen Gebruik de knop  Wissen om overbodige objecten te wissen. Toolbar Image Ongedaan maken Verwijder objecten een na een in omgekeerde volgorde met de knop  Ongedaan maken in de Knoppenbalk.

Het Tekenvenster aanpassen

Je kunt het  Tekenvenster aanpassen via de knop  Eigenschappen in de blauwe Kopbalk.  Opmerking: Zorg er eerst voor dat geen enkel object geselecteerd is door op de achtergrond van het  Tekenvenster te klikken voor het  Eigenschappenvenster te openen.
Image
Gebruik volgende knoppen om het   Tekenvenster aan te passen:
  • past de zoomfactor aan zo dat alle objecten getoond worden in het  Tekenvenster
  • toont terug het Standaardscherm
  • toont of verbergt de coördinaatassen 
  • toont verscheidene roostertypes
Opmerking: Je kunt het  Eigenschappenvenster ook openen door lang aangehouden te klikken in het  Tekenvenster.
Image