Potencije

Obrazovni ishodi

- provoditi operacije s potencijama i korijenima - zbrajati, oduzimati i množiti jednostavnije algebarske izraze - rabiti formule za kvadrat i kub binoma, razliku kvadrata i razliku i zbroj kubova

Pravila potenciranja

, ,

Primjeri

1. Koliko je ? Rješenje: 2. Izračunaj . Rješenje: 3. Pojednostavnite . Rješenje: 4. Čemu je jednak izraz ? Rješenje: 5. Racionalizirajte . Rješenje:

Algebarski izrazi

Razlika kvadrata Razlika ili zbroj kubova Kvadrat binoma Kub binoma

Primjeri

1. Izračunajte . Rješenje: 2. Rastavite izraz na faktore. Rješenje: