Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Oppervlakte van een parallellogram

Hoe kan je de oppervlakte van een parallellogram berekenen.

Vraag 1

Wat is de naam van figuur ABCD?

Vraag 2

Hoe bereken je de oppervlakte van figuur ABCD?

Ga met de cursor op D staan. Dit punt is iets groter gemaakt. Je kunt punt D naar links en rechts verplaatsen. Lijnstuk CD blijft dezelfde lengte. De figuur die nu ontstaat is een parallellogram. Als je punt D verschuift, ontstaat links een driehoek ADE, aan de rechterkant ontstaat driehoek BCF. De lengten van de zijden staan er bij.

Vraag 3

Wat valt je op als je de driehoeken ADE en BCF vergelijkt?

Vraag 4

Een van de driehoeken is wit de andere is blauw. Welk figuur ontstaat als je de blauwe driehoek naar de witte driehoek schuift?

Vraag 5

Kan je nu de oppervlakte van een parallellogram berekenen?

Vink alles aan wat van toepassing is
  • A
  • B
Controleer mijn antwoord (3)

Vraag 6

Hoe bereken je de oppervlakte van een parallellogram?