VŠLG Matematika

Kurz Matematiky v 1. semestru bakalářského studia na VŠLG v Praze. MS Teams kód: qS3xdpj Doporučená literatura: Turzík D., Pavlíková P., Dubcová M.: Základy matematiky pro bakaláře, k dispozici online http://147.33.74.135/knihy/uid_isbn-978-80-7080-787-3/978-80-7080-787-3.pdf Burda P. : Matematika 1; Hamříková R.: Sbírka úloh z matematiky, k dispozici na https://www.studopory.vsb.cz/ webový portál realisticky, Matematika SŠ, http://www.realisticky.cz
VŠLG Matematika