Videolekcije

Potencije racionalnog eksponenta

Eksponencijalna funkcija i njezin graf

Svojstva eksponencijalne funkcije

Pojam logaritma. Logaritamska funkcija i njezin graf

Svojstva logaritamske funkcije

Računanje s logaritmima

Eksponencijalne jednadžbe, 1. dio

Eksponencijalne jednadžbe, 2. dio

Logaritamske jednadžbe, 1. dio

Logaritamske jednadžbe, 2. dio

Primjena eksponencijalne i logaritamske funkcije, 1. dio

Primjena eksponencijalne i logaritamske funkcije, 2. dio