Analys av f(x)=asin(bx)

Författare/skapare:
anna_berg
Område(n):
Matematik
Analys av sinusfunktion med hjälp av två glidare. Analysera vad som sker om du drar i punkten a (glidaren). Vad sker? Analysera vad som sker om du drar i punkten b. Vad sker?
Om du vill göra detta själv: Ny fil. Lägg ut en glidare som automatiskt får namnet a. Den får automatiskt värden från -5 till +5. Lägg ut ytterligare en glidare som automatiskt får namnet b. Den får automatiskt värden från -5 till +5. Ändra värdesintervallet på b genom att högerklicka och välja Egenskaper sätt intervallet till -360 till +360 skriv i inmatningsfältet f(x)=a*sin(b*x) Tjohopp Anna Berg