Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Valor numèric d'una expressió algebraica (sistema solar)

Sabeu trobar el valor numèric d'una expressió algebraica?

Els planetes del sistema solar us posaran a prova... Instruccions:
  • Clicant el botó Otro ejemplo podreu obtenir un nou exemple creat aleatòriament.
  • Clicant el botó ¡A jugar! podreu començar l'activitat.
  • Calculeu mentalment el valor numèric de les expressions algebraiques proposades i cliqueu el planeta que duu la solució correcta (podrien portar-la diversos).
  • Podeu alinear els planetes clicant l'opció ¡Alineados! situada a baix a l'esquerra. Allà també hi trobareu un botó per reiniciar o pausar el moviment dels planetes.
  • Cada resposta correcta suma 1,5 punts, però cada incorrecta en resta 1.
  • Podeu fer tantes fitxes com vulgueu que sempre conservareu la puntuació més alta.