Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

Bölüm taslağı

Ortaokul Dinamik Geometri Uygulamaları

Bu alandaki uygulamalar Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen 2016HZL013 numaralı “Ortaokul Öğrencilerinin Geometrik Düşünme Becerilerinin Dinamik Geometri Yazılımı Desteği ile Geliştirilmesi” isimli proje kapsamında hazırlanmıştır. Bahsedilen proje Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından da desteklenerek 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı bahar dönemi süresince Denizli, İsmail Uslu Ortaokulu 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile uygulanmıştır. Öğrenciler haftada 1-2 gün vakıf binasına gelerek rehberler eşliğinde dinamik geometri etkinlikleri üzerinde çalışmışlardır. Bu alandaki uygulamalar etkinliklerde kullanılan geogebra uygulamalarıdır.
Ortaokul Dinamik Geometri Uygulamaları