Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

L'apotema en un polígon regular

Observa el polígon regular, on es marca l'apotema amb una línia roja.

Tasques:

a) Explica que és l'apotema. b) Mira el dibuix i digues quins dos punts uneix aquest apotema. c) Si ens fixem amb l'apotema i les línies verdes, amb quina formula podríem trobar la longitud d'aquest apotema? Comprova-ho amb el dibuix.