M.7.3.2.4. EŞKENAR DÖRTGEN VE YAMUK ALAN HESABI

Konu:
Alan, Yamuk
Image

Yukarıdaki resimde görüldüğü gibi evimizin bir duvarını eşkenar dörtgen şeklindeki aynalarla kaplayacak olsak bu şekideki aynalardan ne kadar kullanacağımızı nasıl hesaplarız?

Yukarıdaki etkinlikte sürgüleri canlandırdığımızda nelerle karşılaşırız.
Image
Verilenlerden yararlanarak aşağıdaki etkinliği inceleyelim.
Öğrendiğimiz bilgiler doğrultusunda soruları cevaplandıralım.

eskenardortgenveyamukalan1